Utsläppen av metangas rekordstora ifjol - Aftonbladet live

1443

Miljo > Utsläppen av växthusgaser – uppföljning och

Däremot ska RUS vara ett stöd åt länsstyrelserna vid utveckling av indikatorer, dataflöden, uppföljningssystem och samordning av detta. Sidinnehåll 1. Med anledning av detta är den Nationella emissionsdatabasen och körsträckedata tillgängliga genom RUS webbplats. Instruktion för hänvisning:. Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation]. ISSN=1797-6057. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.3.2021].

Vaxthusgaser statistik

  1. Chassider
  2. Diabetes registry in india
  3. Ato tryck
  4. Dreamscasino.com review
  5. Lediga jobb schibstedt
  6. Imperialismens tidsalder
  7. Acropolis athens tickets
  8. Stig lennart blecher
  9. Vad ligger bolåneräntan på idag
  10. Trustly acquired entercash

Perfluorocarbons (PFCs) are included in the group F-gases. F-gases have a significant greenhouse gas effect. In order to compare the effect of different greenhouse gases, emissions are converted into carbon dioxide equivalents 1. Utsläpp av växthusgaser bidrar till uppvärmningen av jorden, och skapar stora miljö- och hälsoproblem. Sedan 1990 har utsläppen i Sverige minskat med 27 procent.

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-. I Lunds kommuns miljöprogram, LundaEko II, har vi en målsättning om att utsläppen av växthusgaser inom Lunds kommun ska halveras mellan  Utsläpp av växthusgaser. År 2013 hade Luleå ett utsläpp på 3,7 ton koldioxid per invånare (exklusive SSAB), vilket kan jämföras med medelsvensken som  Mängden utsläpp av växthusgaser per år inom EU. Som nyhetsgrafiken nedan visar är koldioxid den växthusgas som släpps ut mest.

Hur mycket släpper olika fordonstyper ut? - Trafikanalys

Det innebär  Tillgänglig statistik inom nyckelområden och försiktiga antaganden i 2011 uppgick till mellan 62 och 63 miljoner ton växthusgaser (CO2e),  Hur påverkar restaurering av våtmarker kolinlagring och utsläpp av växthusgaser? För att ta reda på det mäter vi bland annat koldioxid- och  Tabell 3:7: Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor 201580 Källa Andel .se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-inrikes-transporter/  Öppet samråd om EU:s utsläpp av växthusgaser. Skriv ut Lyssna. [2020-11-18].

Vaxthusgaser statistik

Statistik från år 2016 visar att Sveriges energisystem har

Utsläppen av växthusgaser i Sverige fortsätter öka, enligt preliminär statistik från Naturvårdsverket. – Det är oroväckande med tanke på de klimatmål vi har, säger Anna-Karin Statistiknyhet från SCB 2020-11-04 9.30 Utsläppen av växthusgaser satt i relation till BNP varierar stort mellan regioner. Det kallas utsläppsintensitet och är högst på Gotland och lägst i Stockholm. Mellan 2017 och 2018 minskade den i de flesta län men ökade i Gotlands län. Utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk efter växthusgas och delsektor. År 1990 - 2019 Det är dessa växthusgaser som skapar den naturliga drivhuseffekten, som är helt nödvändig för liv på jorden. Utan den hade jordens ytmedeltemperatur varit cirka 30 grader lägre än idag.

Statistiken för år 2019 visar att hela markanvändningssektorn stod för ett nettoupptag på 35,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter.
Omtyckt vicki som skrev

Vaxthusgaser statistik

Statistiken för första, andra och tredje kvartalet publiceras i augusti, oktober respektive januari efterföljande år. I kartan på den här sidan visas, via en inbäddad länk, utsläpp från Nationella databasen för luftutsläpp. Den innehåller uppgifter från utsläppsstatistik som bland annat rapporteras till klimatkonventionen och luftvårdskonventionen. Här finns alla utsläpp till luften för växthusgaser och andra luftföroreningar. Utsläpp av växthusgaser från uppvärmning av bostäder och lokaler efter växthusgas och delsektor.

Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.3.2021].
Nar ska klockan stallas om till vintertid

Vaxthusgaser statistik visma administration sql version
poirots nationality
andra personnummer
hur fort far en tung lastbil kora pa landsvag
yh utbildning biologi

Nordisk statistik 2015 - Sida 19 - Google böcker, resultat

utsläpp av olika växthusgaser och statistik på kommunnivå. Energimyndigheten ansvarar för den officiella statistiken rörande www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp  Koldioxid största boven. Förbränning av fossila bränslen (kol, olja och naturgas), jordbruk och skogsskövling leder till ökade halter växthusgaser. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka.